CIGRE 2017 | Miross

sr

sr

CIGRE 2017

Српски национални комитет CIGRE – CIGRE СРБИЈА одржаће 33. саветовање у периоду од 05. до 08. јуна 2017. године, под покровитељством Министарства рударства и енергетике Републике Србије, Електропривреде Србије и Електромреже Србије.

33. саветовање, као и сва досадашња, има за циљ да најновија техничка знања и искуства из области производње, дистрибуције и потрошње електричне енергије представи стручној јавности. Тим поводом, на Саветовању се очекује преко 1000 научних и стручних радника из електропривреде, електроиндустрије, института, пројектантских фирми и са факултета, укључених у рад асоцијације кроз индивидуално или колективно чланство.

Осим стручних и бројних пратећих садржаја, на 33. саветовању ће бити организована и техничка изложба EXPO 2017, која ће кроз практичну реализацију илустровати теме из области Саветовања и пружити прилику произвођачким и услужним организацијама да се са најновијим достигнућима представи широкој јавности. С обзиром на досадашњу традицију, очекујемо велики одзив произвођача електро опреме и пружаоца услуга у електропривредној делатности из Србије, Европе и света.

Уз уверење да ће и ово Саветовање испунити очекивања стручне јавности и дати допринос решавању актуелних питања везаних за развој, управљање и коришћење великих електричних мрежа, част ми је да вас позовем да узмете учешће на 33. саветовању CIGRE СРБИЈА.

С поштовањем,
Председник CIGRE СРБИЈА
Мр Гојко Дотлић

Напомена: Саветовање 2017. године ће бити уврштено у програм континуиране (перманенте) професионалног усавршавања и биће акредитовано од стране ИКС.