Sponzorstvo | Miross

sr

sr

Облици учешћа

ВЕЛИКИ СПОНЗОР

Велики спонзор има право на:

 • истицање логотипа и заштитног знака у информативним и пропагандним материјалима за време трајања Саветовања:
  • на конференцијама за штампу
  • у сали свечаног отварања
  • у салама у којима раде групе
  • у Програму Саветовања
  • у Зборнику кратких садржаја
 • пропагандне поруке које се штампају на једној страни у:
  • Зборнику кратких садржаја
  • Програму Саветовања
  • Извештају о раду Саветовања
 • мултимедијалну презентацију до 30 Mb на ЦД-у
 • поделу брошура, каталога и других штампаних материјала и промо-предмета у саставу комплета предвиђеног за учеснике Саветовања
 • коришћење опремљеног изложбеног простора типа Б у оквиру пратеће изложбе
 • коришћење термина у Пословном клубу у трајању до 60 мин, према распореду
 • 2 комплета материјала предвиђених за учеснике

Великом спонзору се додељује Захвалница на Свечаном отварању Саветовања.
ВЕЛИКИ СПОНЗОР се постаје уплатом износа од 4 200 €.

СПОНЗОР

Cпонзор има право на:

 • истицање логотипа и заштитног знака у информативним и пропагандним материјалима за време трајања Саветовања:
  • на конференцијама за штампу
  • у сали свечаног отварања
  • у салама у којима раде групе
  • у Програму Саветовања
  • у Зборнику кратких садржаја
  • на ЦД-у
 • пропагандне поруке које се штампају у Програму Саветовања 1/2 стране
 • поделу брошура, каталога и других штампаних материјала и промо-предмета у саставу комплета предвиђеног за учеснике Саветовања,
 • коришћење опремљеног изложбеног простора типа А у оквиру пратеће изложбе,
 • коришћење термина у Пословном клубу у трајању до 60 мин, према распореду
 • комплет материјала предвиђен за учеснике

Спонзору се додељује Захвалница на заједничкој вечери учесника Саветовања.
СПОНЗОР се постаје уплатом износа од 3 000 €.

СПОНЗОР СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА

Cпонзор Свечаног отварања има право на:

 • истицање логотипа и заштитног знака на позивницама за свечано отварање Саветовања
 • истицање логотипа и заштитног знака на паноу у сали за свечано отварање Саветовања
 • поделу брошура, каталога и других штампаних материјала и промо-предмета у саставу комплета предвиђеног за учеснике Саветовања
 • истицање имена фирме у информативним и пропагандним материјалима Саветовања
 • комплет материјала предвиђен за учеснике

СПОНЗОР СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА се постаје уплатом износа од 2 500 €.

СПОНЗОР КОКТЕЛА ДОБРОДОШЛИЦЕ

Cпонзор Коктела добродошлице има право на:

 • истицање логотипа и заштитног знака на позивницама за свечано отварање Саветовања
 • истицање логотипа и заштитног знака на паноу у простору где ће се одржати Коктел добродошлице
 • поделу информативно-пропагандног материјала за време трајања Коктела
 • истицање имена фирме у информативним и пропагандним материјалима Саветовања
 • комплет материјала предвиђен за учеснике

СПОНЗОР КОКТЕЛА ДОБРОДОШЛИЦЕ се постаје уплатом износа од 2 500 €.

СПОНЗОР СВЕЧАНЕ ВЕЧЕРЕ

Cпонзор свечане вечере има право на:

 • истицање логотипа и заштитног знака на позивницама за свечану вечеру
 • истицање логотипа и заштитног знака на паноу у сали где ће се одржати свечана вечера
 • поделу брошура, каталога и других штампаних материјала и промо-предмета у саставу комплета предвиђеног за учеснике Саветовања
 • истицање имена фирме у информативним и пропагандним материјалима Саветовања
 • комплет материјала предвиђен за учеснике

СПОНЗОР СВЕЧАНЕ ВЕЧЕРЕ се постаје уплатом износа од 3 200 €.

СПОНЗОР ВИП ВЕЧЕРЕ

Cпонзор ВИП вечере има право на:

 • истицање логотипа и заштитног знака на позивницама за ВИП вечеру
 • истицање логотипа и заштитног знака на паноу у сали где ће се одржати ВИП вечера
 • поделу брошура, каталога и других штампаних материјала и промо-предмета у саставу комплета предвиђеног за учеснике Саветовања
 • истицање имена фирме у информативним и пропагандним материјалима Саветовања
 • комплет материјала предвиђен за учеснике

СПОНЗОР ВИП ВЕЧЕРЕ се постаје уплатом износа од 3 000 €.

СПОНЗОР ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА - АНДРОИД/ИОС АПЛИКАЦИЈЕ САВЕТОВАЊА

Спонзор андроид/иос апликације саветовања има право на:

 • ексклузивно истицање логотипа и заштитног знака у оквиру апликације која би била доступна свим учесницима Саветовања
 • поделу брошура, каталога и других штампаних материјала и промо-предмета у саставу комплета предвиђеног за учеснике Саветовања
 • истицање логотипа и заштитног знака у материјалима Саветовања
 • коришћење термина у Пословном клубу у трајању до 60 мин, према распореду
 • Мултимедијалну презентацију до 30 Mb на ЦД-у

СПОНЗОР ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА - АНДРОИД/ИОС АПЛИКАЦИЈЕ САВЕТОВАЊА се постаје уплатом износа од 3000 €.

СПОНЗОР ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА – ОТВАРАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ

Спонзор отварања техничке изложбе има право на:

  • истицање логотипа и заштитног знака на паноу у простору где ће се одржати техничка изложба (2 банера димензија 85цм*200цм са логотипом и заштитним знаком фирме)
  • поделу информативно-пропагандног материјала за време трајања техничке изложбе
  • ексклузивну могућност држања говора при отварању техничке изложбе
  • истицање имена фирме у информативним и пропагандним материјалима Саветовања
  • комплет материјала предвиђен за учеснике
  • две хостесе током трајања техничке изложбе са логотипом и заштитним знаком фирме

СПОНЗОР ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА – ОТВАРАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ се постаје уплатом износа од 2200 €.

СПОНЗОР ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА - ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 33.САВЕТОВАЊА

Спонзор Интернет презентације има право на:

   • ексклузивно истицање логотипа и заштитног знака на посебној интернет презентацији 33.саветовања
   • рекламу на интернет презентацији 33.саветовања
   • истицање имена фирме у информативним и пропагандним материјалима Саветовања
   • комплет материјала предвиђен за учеснике

СПОНЗОР ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА - ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 33.САВЕТОВАЊА се постаје уплатом износа од 1500 €.

СПОНЗОР ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА - техничке подршке саветовања

Спонзор техничке подршке саветовања има право на:

   • истицање логотипа и заштитног знака у програму 33.саветовања
   • ексклузивно истицање логотипа и заштитног знака фирме на интернет презентацији саветовања у засебном делу који се односи на техничку подршку (правила за презентацију)
   • ексклузивно истицање логотипа и назива фирме на званичном обрасцу за презентовање радова (формат ПП презентације)
   • истицање логотипа и назива фирме у свим салама испод пројективног платна
   • ексклузивно истицање назива фирме на мајицама које ће носити техничари
   • истицање имена фирме у информативним и пропагандним материјалима Саветовања
   • комплет материјала предвиђен за учеснике

СПОНЗОР ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА - техничке подршке саветовања се постаје уплатом износа од 1500 €.

СПОНЗОР СТУДИЈСКОГ КОМИТЕТА

Cпонзор Студијског комитета има право на:

   • истицање логотипа и заштитног знака у материјалима Саветовања
   • истицање логотипа и заштитног знака на паноу у сали у току рада групе за коју се спонзор определио
   • истицање логотипа и пропагандних порука преко видео пројектора пре почетка и у паузи рада групе
   • поделу информативно-пропагандног материјала за време трајања рада групе
   • истицање имена фирме у информативним и пропагандним материјалима Саветовања

СПОНЗОР СТУДИЈСКОГ КОМИТЕТА се постаје уплатом износа од 600 €.

СПОНЗОР СТУДЕНАТА 33.САВЕТОВАЊА

Спонзор студената има право на:

 • истицање логотипа и заштитног знака у програму 33.саветовања
 • истицање логотипа и заштитног знака фирме на интернет презентацији саветовања у засебном делу који се односи на информације о учешћу студената на 33.саветовању
 • истицање логотипа и назива фирме на натписима који ће се налазити у свим хотелима у којима ће учесници бити смештени
 • два банера у хотелу у којем ће бити смештени студенти на улазу у објекат (банере обезбеђује спонзор)
 • ексклузивно истицање назива фирме поред сваког рада који је припремљен од стране студената
 • могућност доделе захвалнице за најбољи рад
 • истицање имена фирме у информативним и пропагандним материјалима Саветовања
 • комплет материјала предвиђен за учеснике

СПОНЗОР СТУДЕНАТА 33.САВЕТОВАЊА се постаје уплатом износа од 3500 €.

ИЗЛАГАЧ

Излагач има право на:

   • опремљени типски штанд који садржи:
    • пано 3 x 2.20 m
    • пулт 2 x 0.50 m
    • натпис са логотипом 2 x 0.30 m
    • полица/отворени регал 1 x 0.50 m
    • електрични прикључак 230V и расвету
   • истицање имена фирме:
    • у информативним и пропагандним материјалима Саветовања
    • на конференцијама за штампу
    • на ЦД-у
   • комплет материјала предвиђен за учеснике

ИЗЛАГАЧ НА ИЗЛОЖБИ се постаје уплатом износа од:

1500€ за штанд типа A

2200€ за штанд типа B

3200€ за штанд типа C

Напомене:

   1. Додатно опремање штанда је по договору, уз надокнаду
   2. Право излагања на отвореном простору испред хотела може се остварити уплатом износа од 850 €
   3. Право излагања на отвореном простору испред хотела са возилом може се остварити уплатом износа од 1 250 €

ПОСЛОВНИ КЛУБ

Корисник Пословног клуба има право:

   • да учесницима Саветовања представи делатност и профил фирме у договореном термину у трајању до 60 мин.
   • на истицање имена фирме у:
    • информативним и пропагандним материјалима Саветовања
    • публикацији Програм Саветовања
    • на ЦД-у

Корисник ПОСЛОВНОГ КЛУБА се постаје уплатом износа од 820 €.

ДОНАТОР

Донатор има право на:

   • истицање логотипа и заштитног знака у информативним и пропагадним материјалима Саветовања
   • истицање логотипа и заштитног знака у Програму Саветовања
   • истицање логотипа и заштитног знака у Зборнику
   • истицање логотипа и заштитног знака на ЦД-у

ДОНАТОР се постаје уплатом износа од 600 €.

ПАНО ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Пано презентација налазиће се у Изложбеном простору хотела у коме се одржава Саветовање. Корисник Пано презентације има право на:

   • постављање презентације фирме на паноу величине 1 x 1 m
   • истицање имена фирме у:
    • информативним и пропагандним материјалима Саветовања
    • на ЦД-у

Корисник ПАНО ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ се постаје уплатом износа од 500 €.

ДИСТРИБУЦИЈА ПРОМО-ПРЕДМЕТА

Кориснику дистрибуције Промо-предмета припада право на:

   • поделу брошура, каталога и других штампаних материјала и промо-предмета у саставу комплета предвиђеног за учеснике Саветовања
   • истицање имена фирме у:
    • информативним и пропагандним материјалима Саветовања
    • публикацији Програм Саветовања
    • на ЦД-у

Корисник ДИСТРИБУЦИЈЕ ПРОМО-ПРЕДМЕТА се постаје уплатом износа од 250 €.

ОГЛАШАВАЊЕ

Корисник огласа има на располагању могућност:

  • објављивања огласа у Програму Саветовања и Зборнику на:
   • 1/1 страна, једна боја уз уплату 280 €
   • 1/2 стране, једна боја уз уплату 180 €
  • објављивање мултимедијалне презентације на ЦД-у Саветовања величине до 30 Mb уз уплату 200 €