CIGRE 2019 | Miross

CIGRE 2019

CIGRE Србија, као део глобалне заједнице CIGRE основане 1921. године у Паризу а која има основу за рад у организацијама из 58 земаља у чијем раду учествују хиљаде професионалаца из преко 90 земаља и 1250 чланова организације укључујући и водеће светске стручњаке у појединим областима електроенергетских система, организује своје 34. саветовање. Током готово 100 година рада CIGRE је допринела кључним техничким темељима модерног електроенергетског система.

У 2019. години навршава се 68 година од оснивања Националног комитета Међународног савета за велике електричне мреже CIGRE Србија а 34. саветовање ће бити одржано од 02. до 06. јуна 2019. године у Врњачкој Бањи, познатом туристичком месту у Србији, где су већ више пута успешно организована наша саветовања.

Генерални покровитељи 34. саветовања су Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и Акционарско друштво „Електромрежа Србије“.

Циљ 34. саветовања је да окупи научне и стручне раднике, организације из области науке, електропривреде и електроиндустрије, који ће кроз писане реферате и свеобухватну стручну расправу дати свој допринос решавању актуелних проблема везаних за рад и развој електроенергетског система.

34. саветовање се одржава у години када се планира производња електричне енергије у Србији у износу од 1,7 TWh, што је око 5 % укупно произведене електричне енергије са предвиђеним порастом од преко 10 % у наредним годинама, у условима када је потребна примена технологија паметних мрежа „smart grid“, нових решења за обезбеђење системских односно помоћних услуга (ancillary services) у области регулације фреквенције и напона, примена европских мрежних правила и осталих европских уредби и директива, интеграција балансних тржишта и заједничко коришћење балансних резерви, нових методологија за планирање вишеструкo међусобно повезаних преносних мрежа и за интеракцију преносног и дистрибутивног система, нових функција регионалних центара за сигурност према захтевима III и IV енергетског пакета Европске уније, са значајним потребама за новим знањима, разменом мишљења и искуства из домаће и светске праксе из наведених области, као и свих других области из преферецијалних тема које су одредили 16 следећих студијских комитета:

 • А1 Обртне електричне машине
 • А2 Трансформатори 
 • А3 Високонапонска опрема 
 • Б1 Каблови 
 • Б2 Надземни водови 
 • Б3 Постројења 
 • Б4 HVDC и енергетска електроника 
 • Б5 Заштита и аутоматизација 
 • Ц1 Економија и развој ЕЕС 
 • Ц2 Управљање и експлоатација ЕЕС 
 • Ц3 Перформансе система заштите животне средине 
 • Ц4 Техничке перформансе ЕЕС
 • Ц5 Тржиште електричне енергије и регулација 
 • Ц6 Дистрибутивни системи и дистрибуирана производња 
 • Д1 Материјали и савремене технологије 
 • Д2 Информациони системи и телекомуникације

Организациони одбор 34. саветовања предвидео је да се у току Саветовања одржи ОКРУГЛИ СТО СА АКТУЕЛНОМ ТЕМОМ.

За време Саветовања одржаће се ТЕХНИЧКА ИЗЛОЖБА CIGRE Србија EXPO 2019, на којој ће електроиндустрија и произвођачи електро опреме из наше земље и иностранства, консултанти, научно – истраживачке организације и други имати могућности да кроз пословне презентације и промотивне активности прикажу практичну реализацију онога што је предмет дискусија на Саветовању.

Пријава радова се врши преко електронског обрасца на линку: [ овде ], са роком до 28. децембра 2018. године.

Обавештење о прихватању пријаве (наслова и кратког садржаја рада), са Упутством за писање радова и Обрасцем изјавом о ауторским правима аутори ће добити до 31. јануара 2019. године

Рок за предају радова је 15. марта 2019. године.
Рок за завршетак рецензија радова је 15. априла 2019. године.
Рок за доставу извештаја стручних известилаца је 1. маја 2019. године.

С поштовањем,
Председник CIGRE СРБИЈА
Небојша Петровић