Prijava radova | Miross

sr

sr

Пријава радова

Podaci o radu
Ovde priložite kratak sadržaj rada do 400 reči u Word formatu
Podaci o autoru
 
  • На електронској пријави треба назначити за који се СТК рад пријављује и за коју преференцијалну тему
  • Обавештење о прихватању абстракта шаље се електронски прво потписаном аутору или свим аторима, према жељи коју изразе аутори рада у електронском обрасцу за пријаву радова уз Упутство за припрему радова ЦИГРЕ Србија
  • Радови се шаљу електронски, а формулар са попуњеном Изјавом о ауторским правима, скениран електронски. Уколико аутор није у могућности да скенира изјаву, онда може послати поштом на Секретаријат ЦИГРЕ Србија
  • Аутори ће добити електронски Извештај рецензената, како би могли да коригују рад, уколико је неопходно, као и Извештај стручних известилаца електронски, како би могли да се припреме за презентацију рада на сесијама 34. саветовања ЦИГРЕ Србија
  • На самом Саветовању, очекује се кратка презентација рада од 5 до 10 минута и одговори на питања стручних известилаца 5 до 10 минута
  • Радови ће бити публиковани електронски на ЦД-у, а Извештаји стручних известилаца ће бити одштамапни. Они по правилу у уводном делу пре питања ауторима садрже и кратак приказ-виђење рада које даје стручни известилац

Приликом израде презентације молимо Вас да поштујете следећа правила:

  • Презентација треба да има .ppt или .pptx екстензију
  • Презентација треба да буде у 4:3 формату
  • Уколико презентација садржи видео исти мора бити у .avi или . mpeg формату и достављен уз презентацију