EIP 2016 | Miross
Svetski kongres i 57. Generalna Skupština Internacionalnog Novinarskog  Instituta
Forum Srbija - Evropska unija
Konferencija ministarstva unutrašnjih poslova

Angažujte nas

Poverite organizaciju Vaših događaja, seminara, konferencija i kongresa vodećoj agenciji kongresnog turizma u Srbiji.

Pošalji zahtev

Beograd

Min: 3º
Max: 3º

1019 mb
h: 100%

Kursna lista

EUR118.3800
CHF104.5206
USD103.9059

Primenjuje se od: 18/01/2019 08:00

Empirijska istraživanja u psihologiji 2016

Obaveštavamo Vas da je prijavljivanje završeno. Hvala Vam na interesovanju.

NAPOMENE: Cena kotizacije iznosi 3.000 RSD (25 evra) za sve učesnike osim za nezaposlene i studente za koje cena kotizacije iznosi 1.200 RSD (10 evra). U slučaju da imate pravo na nižu cenu kotizacije, potrebno je da uz prijavu priložite i fotografiju/skeniranu prvu stranu indeksa/potvrde sa biroa/radne knjižice kao dokaz.

Dodatne informacije o događaju možete naći na adresi: www.empirijskaistrazivanja.org