EIP 2020 | Miross
Svetski kongres i 57. Generalna Skupština Internacionalnog Novinarskog  Instituta
Forum Srbija - Evropska unija
Konferencija ministarstva unutrašnjih poslova

Angažujte nas

Poverite organizaciju Vaših događaja, seminara, konferencija i kongresa vodećoj agenciji kongresnog turizma u Srbiji.

Pošalji zahtev

Beograd

Min: 10º
Max: 11º

997 mb
h: 71%

Kursna lista

EUR117.5518
CHF110.6995
USD108.0936

Primenjuje se od: 26/02/2020 08:00

Empirijska istraživanja u psihologiji 2020

NAPOMENE: Cena kotizacije iznosi 3000 RSD (25 evra) za sve učesnike osim za nezaposlene i studente za koje cena kotizacije iznosi 1200 RSD (10 evra). U slučaju da imate pravo na nižu cenu kotizacije, potrebno je da uz prijavu priložite i fotografiju/skeniranu prvu stranu indeksa/potvrde sa biroa/radne knjižice kao dokaz.

Dodatne informacije o događaju možete naći na adresi: www.empirijskaistrazivanja.org

Osnovni podaci
Molimo Vas, unesite pun naziv Vaše organizacije
Kontakt podaci
Podaci o radu
Podaci o registraciji i načinu plaćanja
Ako ste student/nezaposlen, štiklirajte ovo polje.
Ukoliko ste student/nezaposlen, molimo Vas priložite prvu stranu indeksa/potvrdu sa biroa/radnu knjižicu kao dokaz.
Podaci za fakturisanje

Molimo Vas unesite podatke za fakturisanje.

Podaci o platnoj kartici

Ukoliko ste izabrali plaćanje putem platne kartice, molimo Vas unesite podatke o Vašoj platnoj kartici.

Online sistem registracije poseduje SSL (Security Socket Layer) sertifikat, tako da možete biti sigurni da su podaci o vašoj kartici bezbedni i zaštićeni.

/