Registracija | Miross

Registracija

Do 01.03.2018. (Rana kotizacija): 80 EUR + PDV

Od 01.03.2018. do početka Kongresa: 100 EUR + PDV

Plaćanje na licu mesta 120 EUR + PDV

Osnovni podaci
Kontakt podaci
Kotizacija i način plaćanja
Podaci za fakturisanje

Molimo Vas unesite podatke za fakturisanje.

Podaci o platnoj kartici

Ukoliko ste izabrali plaćanje putem platne kartice, molimo Vas unesite podatke o Vašoj platnoj kartici.

Online sistem registracije poseduje SSL (Security Socket Layer) sertifikat, tako da možete biti sigurni da su podaci o vašoj kartici bezbedni i zaštićeni.

/
 

Kontakti:
Tamara Galac
Miloš Dimitrijević
Miross Travel Agency
IATA No 95-22167 4
Majke Jevrosime 19
11000 Beograd, Srbija
gastrodanisld@miross.rs
+381113033225
+381113033226

Napomena: Refundacija kotizacije u punom iznosu se može izvršiti 30 dana do početka događaja. Ukoliko se učešće otkaže kasnije, refundacija nije moguća.