prijava-radova | Miross

Prijava radova

Pozivamo Vas da pošaljete rad za događaj Kontroverze u Neurotraumatologiji,
za usmenu ili poster prezentaciju . Rad treba dostaviti on-line do 1. juna 2016 .
Svi radovi će biti pregledani. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni.
Pažljivo pročitajte ovde navedena uputstva pre podnošenja prijave. Potvrda prijema
će stići na Vašu e - mail adresu odmah nakon podnošenja prijave. Ako ne
primate naš e-mail , vaša prijava nije završena i vaš rad treba da se prijavi ponovo.
Napominjemo , da prijem rada ne znači da je rad prihvaćen od strane Naučnog odbora.

SNSS 2016 - prijava abstrakta

Autor - Lični podaci
Institucija
Prijava radova
Maksimalno 250 karaktera (uključujući razmake)
Napomena: Maksimalna veličina rada može biti do 2MB. Molimo Vas koristite MS Word ili PDF format za upload.
 

Uputstva za prijavu rada 

1. Autori koji predstavljaju radove treba odmah da se prijave nakon što dobiju informaciju da je njihov rad prihvaćen.

2. Rad treba da bude na engleskom jeziku.

3. Naslov se unosi u "polje Naslov" (ne kao deo sažetka - rada) i maksimalno može sadržati do 20 reči ili 80 znakova uključujući i razmake.

4. Rad treba uneti u "Upload rada" i treba da sadrži do 300 reči
(sistem neće dozvoliti više) u jednom prostoru sav tekst. Ne ostavljaju prazne linije. Koristite standardne skraćenice.
Postavljanje posebnog teskta ili neobične skraćenice se objašnjava u zagradama nakon reči kada se pojavi prvi put.

5. Sve tabele, grafikoni ili dijagrami treba  da se posalju zajedno sa radom
Molimo dodajte "Rad Novi Sad 2016" u naslovu svog emaila! 

6. Ptrebno je upisati sve podatke u odgovarajuća polja. Sledeći podaci su potrebni za prijavu: "Autor - Lični podaci" - Ime, prezime i email adresa "Institucija" - naziv institucije, odsek, grad i zemlja.

7. Izbegavajte reference. Međutim, ako se koriste reference one treba da budu uključene u tekstu: (Autori, časopisi, godine, obim, strane).

8. Rad treba da bude napisan na razumljivom engleskom jeziku i treba je skladu sa smernicama inače neće biti prihvaćen.

9. Odgovornost autora da je prijavi ispravan rad. Sve greške u pravopisu, gramatici, ili naučne činjenice će se reprodukovati kako ih je otkucao autor. Promene u radu moguće je prihvatiti samo do isteka roka.

Obaveštenje da je rad prihvaćen

Obaveštenje o prihvatanju / odbijanju će biti poslato e-mailom do kraja juna.
(Ukoliko ne dobijete ovo obaveštenje do 01. jula 2016. kontaktirajte sekretara kongresa).
Autor će primiti svu korespodenciju u vezi rada.