Prijava kotizacija | Miross
sr en

PRIJAVA KOTIZACIJA

Možete popuniti obrazac za registraciju klikom na odgovarajuće dugme ispod:

Kotizacija

Kotizacija grupe

Napomena: Kotizacija za osobu u pratnji neće biti naplaćena.

 

Domaći kongres i simpozijum prve kategorije

Akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Broj akreditacije: 1-1-2095-14

Bodovanje se vrši na sledeći način:

  • Predavač: 13 bodova predavanje
  • Usmena prezentacija: 11 bodova
  • Poster prezentacija: 9 bodova
  • Pasivno učešće: 7 bodova