Prijava za sponzore | Miross

sr

sr

Prijava za sponzore

Izlagač

Štand 6m2 X

 • Stranice – alu. konstrukcija i bele panel ispune, visina 250cm, širina panel ispune 100cm 

 • Panel iznad pulta sa logo printom 

 • Info pult sa barskom stolicom 

 • Sto i dve stolice 

 • Reflektor 300 W 

 • Električni priključak 

 • Iznajmljivanje štanda 

 • Postavljanje i uklanjanje štanda 


Štand 9m2 Y

 • Stranice – alu. konstrukcija i bele panel ispune, visina 250cm, širina panel ispune 100cm 

 • Panel iznad pulta sa logo printom 

 • Info pult sa barskom stolicom 

 • Sto i dve stolice 

 • Reflektor 300 W 

 • Električni priključak 

 • Iznajmljivanje štanda 

 • Postavljanje i uklanjanje štanda 


Štand 12m2 Z

 • Stranice – alu. konstrukcija i bele panel ispune, visina 250cm, širina panel ispune 100cm 

 • Panel iznad pulta sa logo printom 

 • Info pult sa barskom stolicom 

 • Sto i dve stolice 

 • Reflektor 300 W 

 • Električni priključak 

 • Iznajmljivanje štanda 

 • Postavljanje i uklanjanje štanda

Pored gore navedenih stavki izlagač ima pravo na sledeće:

 • Isticanje logoa u programu KONGRESA 

 • Prezentaciju kompanije na CD-u KONGRESA do 30 mb 

 • Jednu punu kotizacije 

 • komplet materijala predvidjen za učesnike

Izlagač na izložbi se postaje uplatom iznosa od::

 • 2.800 € za štand X
 • 3.800 € za štand Y
 • 4.800 € za štand Z

ISKAZANE CENE BEZ PDV 20%

Oglašivač

Oglašavanje u Programu KONGRESA:

 • Isticanje logoa u programu KONGRESA, 240 €
 • Isticanje logoa na VEB SAJTU KONGRESA, 180 €
 • Pola strane, položena orijentacija oglasa, 250 €
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa, 480 €

Isticanje logoa i prezentacije na CD-u KONGRESA:

 • Isticanje logoa i prezentacije na CD-u KONGRESA do 30 MB, 100 €
 • Isticanje logoa i prezentacije na CD-u KONGRESA do 50 MB, 200 €
 • Isticanje logoa i prezentacije na CD-u KONGRESA do 75 MB, 280 €

ISKAZANE CENE BEZ PDV 20%

Generalni pokrovitelj

Navedenoj kategoriji sponzora pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u štampanim i propagandnim materijalima KONGRESA:
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u programu KONGRESA,
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u Knjizi apstrakata
 • Isticanje logoa na panou sponzora u velikoj plenarnoj sali
 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA u zasebnoj rubrici
 • Isticanje logoa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA
 • Mogućnost distribucije propagandnog materijala tokom trajanja KONGRESA
 • Mogućnost distribucije propagadnog materijala kroz torbu KONGRESA
 • Opremljeni izložbeni prostor 15m2
 • Pet punih kotizacija
 • Pet kompleta materijala predviđenih za učesnike
 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA

Generalni pokrovitelj postaje se uplatom iznosa od 10.000 € bez PDV-a

Zlatni sponzor

Navedenoj kategoriji sponzora pripada:


 • Isticanje logoa i naziva rme u štampanim i propagandnim materijalima KONGRESA 

 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u programu KONGRESA 

 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u Knjizi apstrakata 

 • Isticanje logoa na panou sponzora u velikoj plenarnoj sali 

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA u zasebnoj rubrici 

 • Isticanje logoa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Mogućnost distribucije propagandnog materijala tokom trajanja KONGRESA 

 • Mogućnost distribucije propagadnog materijala kroz torbu KONGRESA 

 • Opremljeni izložbeni prostor 12m2 

 • Tri pune kotizacije 

 • Tri kompleta materijala predviđenih za učesnike 

 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA

Zlatni sponzor postaje se uplatom iznosa od 5.000 € bez PDV-a

Srebrni sponzor

Navedenoj kategoriji sponzora pripada:

 • Isticanje logoa i naziva rme u štampanim i propagandnim materijalima KONGRESA 

 • Pola strane, položena orijentacija oglasa u programu KONGRESA 

 • Pola strane, položena orijentacija oglasa u Knjizi apstrakata 

 • Isticanje logoa na panou sponzora u velikoj plenarnoj sali 

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA u zasebnoj rubrici 

 • Isticanje logoa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Mogućnost distribucije propagandnog materijala tokom trajanja KONGRESA 

 • Mogućnost distribucije propagadnog materijala kroz torbu KONGRESA 

 • Opremljeni izložbeni prostor 6m2 

 • Jedna puna kotizacija 

 • Jedan komplet materijala predviđenih za učesnike
 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA

Srebrni sponzor postaje se uplatom iznosa od 3.500 € bez PDV-a

Bronzani sponzor

Navedenoj kategoriji sponzora pripada: 


 • Isticanje logoa i naziva rme u štampanim i propagandnim materijalima KONGRESA 

 • Pola strane, položena orijentacija oglasa u programu KONGRESA 

 • Pola strane, položena orijentacija oglasa u Knjizi apstrakata 

 • Isticanje logoa na panou sponzora u velikoj plenarnoj sali 

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA u zasebnoj rubrici 

 • Isticanje logoa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Opremljeni izložbeni prostor 1m2 

 • Jedna puna kotizacija 

 • Jedan komplet materijala predviđen za učesnike 

 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA 


Bronzani sponzor postaje se uplatom iznosa od 2.500 € bez PDV-a

Sponzor svečanog otvaranja

Navedenoj kategoriji sponzora pripada:

 • Isticanje logoa i naziva rme u štampanim i propagandnim materijalima KONGRESA 

 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u programu KONGRESA 

 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u Knjizi apstrakata 

 • Isticanje logoa i naziva rme u programu otvaranja KONGRESA 

 • Isticanje logoa na panou sponzora u velikoj plenarnoj sali 

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA u zasebnoj rubrici 

 • Isticanje logoa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici 

 • Pet punih kotizacija 

 • Pet kompleta materijala predviđenih za učesnike 

 • Mogućnost držanja govora tokom svečanog otvaranja 

 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA 


Sponzor svečanog otvaranja postaje se uplatom iznosa od 7.000 € bez PDV-a

Komercijalno predavanje

Navedenoj kategoriji sponzora pripada: 


 • Isticanje logoa i naziva rme u štampanim i propagandnim materijalima KONGRESA 

 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u programu KONGRESA 

 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u Knjizi apstrakata 

 • Isticanje logoa na panou sponzora u velikoj plenarnoj sali 

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA u zasebnoj rubrici 

 • Isticanje logoa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici 

 • Mogućnost držanja predavanja od 45 min u glavnoj sali 

 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA 


Korisnik komercijalnog predavanja postaje se uplatom iznosa od 4.500 € bez PDV-a

Komercijalno predavanje

Navedenoj kategoriji sponzora pripada: 


 • Isticanje logoa i naziva rme u štampanim i propagandnim materijalima KONGRESA 

 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u programu KONGRESA 

 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u Knjizi apstrakata 

 • Isticanje logoa na panou sponzora u velikoj plenarnoj sali 

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA u zasebnoj rubrici 

 • Isticanje logoa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici 

 • Mogućnost držanja predavanja od 20 min u glavnoj sali 

 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA 


Korisnik komercijalnog predavanja postaje se uplatom iznosa od 2.000 € bez PDV-a

Sponzor poster sesije

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA u zasebnoj rubrici 

 • Isticanje logoa u sali gde se održava poster sesija KONGRESA 

 • Dve hostese za distribuciju promo materijala tokom trajanja poser sesije KONGRESA 

 • Logo kompanije na svim materijalima koji najavljuju KONGRES 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Jedna puna kotizacija 

 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA 


Sponzor poster sesije KONGRESA postaje se uplatom iznosa od 3.800 € bez PDV-a

Sponzor WiFi Interneta

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA 

 • Isticanje logoa na panou u sali održavanja KONGRESA 

 • Isticanje naziva kompanije u imenu bežičnog interneta tokom trajanja KONGRESA 

 • Dve hostese za distribuciju promo materijala u izložbenom prostoru 

 • Logo kompanije na svim materijalima koji najavljuju KONGRES 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Jedna puna kotizacija 

 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA

Sponzor WiFi interneta KONGRESA postaje se uplatom iznosa od 3.600 € bez PDV-a

Sponzor Android aplikacije

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA 

 • Isticanje logoa na panou u sali održavanja KONGRESA 

 • Isticanje naziva kompanije u imenu android aplikacije KONGRESA 

 • Dve hostese za distribuciju promo materijala u izložbenom prostoru 

 • Logo kompanije na svim materijalima koji najavljuju KONGRES 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Jedna puna kotizacija 

 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA

Sponzor android aplikacije KONGRESA postaje se uplatom iznosa od 3.500 € bez PDV-a

Sponzor kafe pauze

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA 

 • Dve hostese za distribuciju promo materijala tokom trajanja kafe pauza 

 • Dva roll-up banera tokom trajanja kafe pauza, dimenzije 100x200cm 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Isticanje logoa u programu KONGRESA pored kategorije kafe pauza 

 • Jedna puna kotizacija 

 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA

Sponzor kafe pauze postaje se uplatom iznosa od 2.700 € bez PDV-a

Sponzor VIP večere

VIP VEČERA JE PREVIĐENA ZA PREDAVAČE I VAŽNE GOSTE KONGRESA

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Prilika da se održi pozdravni govor 

 • Isticanje logoa kompanije na pozivnicama VIP VEČERE 

 • Zahvalnica koja se uručuje na VIP VEČERI 

 • Jedna puna kotizacija 


Sponzor VIP večere postaje se uplatom iznosa od 2.400 € bez PDV-a

Sponzor torbe kongresa

 • Isticanje logoa i naziva kompanije na torbi KONGRESA 

 • Dve hostese za distribuciju torbi KONGRESA 

 • Logo kompanije na svim materijalima koji najavljuju KONGRES 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Jedna puna kotizacija

Sponzor kongresne torbe postaje se uplatom iznosa od 3.500 € bez PDV-a

Sponzor ID trake kongresa

 • Isticanje logoa i naziva kompanije na ID traci KONGRESA 

 • Dve hostese za distribuciju ID traka KONGRESA 

 • Isticanje logoa kompanije na akreditacijama KONGRESA pored logoa organizatora 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Jedna puna kotizacija

Sponzor trake KONGRESA postaje se uplatom iznosa od 1.500 € bez PDV-a

Sponzor olovke kongresa

 • Isticanje logoa na olovci KONGRESA 

 • Dve hostese za distribuciju olovki KONGRESA 

 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA 

 • Jedna puna kotizacija

Sponzor olovke KONGRESA postaje se uplatom iznosa od 1.500 € bez PDV-a

Donator

 • Isticanje logoa na panou u sali održavanja KONGRESA 

 • Isticanje logoa u Programu KONGRESA u zasebnoj rubrici 

 • Isticanje logoa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici 

 • Isticanje logoa na CD-u KONGRESA

Donator se postaje uplatom iznosa od 500 € bez PDV-a

Distributer promo materijala

 • Korisniku pripada pravo na distribuciju propagandnog materijala tokom trajanja KONGRESA

Distributer promo materijala se postaje uplatom iznosa od 500 € bez PDV-a

Pano prezentacija

Korisniku pripada pravo na isticanje logotipa, naziva firme i kratke prezentacije:

 • 1x1m, 350 € bez PDV-a
 • Roll up-u baner 100x200cm, 450 € bez PDV-a

Korisnik pano prezentacije postaje se uplatom gore navedenih iznosa.

NAPOMENA: Vrednost € je po srednjem kursu NBS na dan uplate