Program marketinga | Miross
sr en

Program marketinga

Izlagač

Izlagač ima pravo na opremljeni tipski štand koji sadrži:

Štand 6m2 X

 • Stranice – alu konstrukcija i bele panel ispune. Visina 2500mm. Širina svake panel ispune 1m.
 • Natpis sa logotipom
 • Info pult sa barskom stolicom
 • Sto i 2 stolice
 • Reflektor, 300 W
 • Električni priključak
 • Iznajmljivanje štanda
 • Postavljanje i uklanjanje štanda

Štand 9m2 Y

 • Stranice – alu konstrukcija i bele panel ispune. Visina 2500mm. Širina svake panel ispune 1m.
 • Natpis sa logotipom
 • Info pult sa barskom stolicom
 • Sto i 2 stolice
 • Reflektor, 300 W
 • Električni priključak
 • Iznajmljivanje štanda
 • Postavljanje i uklanjanje štanda

Štand 12m2 Z

 • Stranice – alu konstrukcija i bele panel ispune. Visina 2500mm. Širina svake panel ispune 1m.
 • Natpis sa logotipom
 • Info pult sa barskom stolicom
 • Sto i 3 stolice
 • Reflektor, 300 W
 • Električni priključak
 • Iznajmljivanje štanda
 • Postavljanje i uklanjanje štanda

Pored gore navedenih stavki izlagač ima pravo na sledeće:

 • Isticanje logotipa u programu SIMPOZIJUMA
 • Prezentaciju kompanije na CD-u SIMPOZIJUMA do 30 mb
 • Jednu punu kotizaciju
 • komplet materijala predviđen za učesnike.

Izlagač na izložbi se postaje uplatom iznosa od:

 • 2.000 € bez PDV-a za info pult I
 • 2.800 € bez PDV-a za štand X
 • 3.800 € bez PDV-a za štand Y
 • 4.500 € bez PDV-a za štand Z

Oglašivač

Oglašavanje u Programu SIMPOZIJUMA:

 • Isticanje logotipa u programu SIMPOZIJUMA, 240 € bez PDV-a
 • Isticanje logotipa na WEB SAJTU SIMPOZIJUMA, 180 € bez PDV-a
 • 1/2 strane crno belog oglasa, 150 € bez PDV-a. Oglašavanje u Knjizi apstrakata
 • 1 strana crno belog oglasa, 250 € bez PDV-a. Oglašavanje u Knjizi apstrakata
 • 1/2 strane oglasa u boji, 250 € bez PDV-a. Oglašavanje u Knjizi apstrakata
 • 1 strana oglasa u boji, 480 € bez PDV-a. Oglašavanje u Knjizi apstrakata

Platinasti sponzor

Platinastom sponzoru pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u štampanim i propagandnim materijalima SIMPOZIJUMA:
  • 1 kolor strana u Programu SIMPOZIJUMA,
  • 1 kolor strana u Knjizi apstrakata;
 • Isticanje logotipa u Programu SIMPOZIJUMA u zasebnoj rubrici
 • Isticanje logotipa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMAA na centralnom mestu;
 • Mogućnost distribucije propagandnog materijala tokom trajanja SIMPOZIJUMA
 • Mogućnost distribucije propagadnog materijala kroz torbu SIMPOZIJUMA
 • Opremljeni izložbeni prostor od 15 m² u okviru prateće
 • Pet punih kotizacija.
 • Pet kompleta materijala predviĐenih za učesnike.
 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju SIMPOZIJUMA

Platinasti sponzor postaje se uplatom iznosa od 10.000 € bez PDV-a

Zlatni sponzor

Zlatnom sponzoru pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u štampanim i propagandnim materijalima SIMPOZIJUMA:
  • 3/4 kolor strana u Programu SIMPOZIJUMA,
  • 3/4 kolor strana u Knjizi apstrakata;
 • Isticanje logotipa u Programu SIMPOZIJUMA u zasebnoj rubrici
 • Isticanje logotipa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA;
 • Mogućnost distribucije propagandnog materijala tokom trajanja SIMPOZIJUM-a
 • Mogućnost distribucije propagadnog materijala kroz torbu SIMPOZIJUM-a
 • Opremljeni izložbeni prostor od 12 m² u okviru prateće
 • Tri pune kotizacije.
 • Tri kompleta materijala predviđenih za učesnike.
 • Zahvalnica koja se uručuje na kraju SIMPOZIJUMA

Zlatni sponzor postaje se uplatom iznosa od 5.000 € bez PDV-a

Srebrni sponzor

Srebrnom sponzoru pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u štampanim i propagandnim materijalima SIMPOZIJUMA
  • 1 crno/bela strana u Programu SIMPOZIJUMA,
  • 1 crno/bela strana u Knjizi apstrakata;
 • Isticanje logotipa u Programu SIMPOZIJUMA u zasebnoj rubrici
 • Isticanje logotipa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA;
 • Mogućnost distribucije propagandnog materijala tokom trajanja SIMPOZIJUMA
 • Mogućnost distribucije propagadnog materijala kroz torbu SIMPOZIJUMA
 • Opremljeni izložbeni prostor od 6 m² u okviru prateće
 • Jednu punu kotizaciju
 • Jedan komplet materijala predviđen za učesnike
 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom zatvaranju SIMPOZIJUMA;

Srebrni sponzor postaje se uplatom iznosa od 3.500 € bez PDV-a

Bronzani sponzor

Bronzanom sponzoru pripada:

 • Isticanje logotipa sponzora,
  • u Programu SIMPOZIJUMA u zasebnoj rubrici
  • u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA;
 • Zahvalnica koja se uručuje na kraju SIMPOZIJUMA;
 • Opremljeni izložbeni prostor od 1m2 (info pult);

Bronzani sponzor postaje se uplatom iznosa od 2.500 € bez PDV-a

Sponzor svečanog otvaranja

Sponzoru svečanog otvaranja pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u štampanim i propagandnim materijalima SIMPOZIJUMA:
  • 1 kolor strana u Programu SIMPOZIJUMA,
  • 1 kolor strana u Knjizi apstrakata;
 • Isticanje logotipa u Programu SIMPOZIJUMA u zasebnoj rubrici
 • Isticanje logotipa i reklame u Programu svečanog otvaranja SIMPOZIJUMA
 • Isticanje logotipa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA na centralnom mestu;
 • Mogućnost distribucije propagandnog materijala tokom trajanja SIMPOZIJUMA
 • Mogućnost distribucije propagadnog materijala kroz torbu SIMPOZIJUMA
 • Pet punih kotizacija.
 • Pet kompleta materijala predviđenih za učesnike.
 • Mogućnost držanja govora tokom svečanog otvaranja
 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju SIMPOZIJUMA

Sponzor svečanog otvaranja postaje se uplatom iznosa od 7.000 € bez PDV-a

Komercijalno predavanje

Korisniku Komercijalnog predavanja pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u štampanim i propagandnim materijalima, panou sponzora SIMPOZIJUMA:
  • 1 kolor strana u Programu SIMPOZIJUMA,
 • Isticanje logotipa u Programu SIMPOZIJUMA u zasebnoj rubrici
 • Isticanje logotipa i reklame u Programu svečanog otvaranja SIMPOZIJUMA
 • Isticanje logotipa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA na centralnom mestu;
 • Mogućnost držanja predavanja od 45 min u glavnoj sali;
 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju SIMPOZIJUMA

Korisnik komercijalnog predavanja postaje se uplatom iznosa od 4.500 € bez PDV-a

Sponzor poster sesije simpozijuma

Sponzoru poster sesije SIMPOZIJUMA pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u sali gde se održava poster sesija SIMPOZIJUMA, a pored logotipa SIMPOZIJUMA
 • Dve hostese za distribuciju promo predmeta tokom trajanja poster sesije SIMPOZIJUMA
 • Logo kompanije na svim materijalima koji najavljuju SIMPOZIJUM;
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA;
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor poster sesije SIMPOZIJUMA postaje se uplatom iznosa od 3.800 € bez PDV-a

Sponzor WiFi Interneta simpozijuma

Sponzoru WiFi interneta SIMPOZIJUMA pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u sali gde se održava SIMPOZIJUM, a pored logotipa SIMPOZIJUMA
 • Isticanje naziva firme u imenu bežičnog interneta tokom trajanja SIMPOZIJUMA
 • Dve hostese za distribuciju promo predmeta tokom trajanja SIMPOZIJUMA u prostoru gde je izložba
 • Logo kompanije na svim materijalima koji najavljuju SIMPOZIJUM;
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA;
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor WiFi interneta SIMPOZIJUMA postaje se uplatom iznosa od 3.600 € bez PDV-a

Sponzor android aplikacije simpozijuma

Sponzoru android aplikacije SIMPOZIJUMA pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u sali gde se održava SIMPOZIJUM, a pored logotipa SIMPOZIJUMA
 • Isticanje naziva firme u imenu aplikacije SIMPOZIJUMA
 • Dve hostese za distribuciju promo predmeta tokom trajanja SIMPOZIJUMA u prostoru gde je izložba
 • Logo kompanije na svim materijalima koji najavljuju SIMPOZIJUM;
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA;
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor android aplikacije SIMPOZIJUMA postaje se uplatom iznosa od 3.500 € bez PDV-a

Sponzor kafe pauze

Sponzoru kafe pauze pripada:

 • Dve hostese tokom trajanja pauza za distribuciju propagandnih materijala sponzora
 • Dva ROLL UP-a dimenzija 1x2m tokom trajanja kafe pauza
 • isticanje logotipa na sajtu SIMPOZIJUMA
 • Isticanje logotipa na programu SIMPOZIJUMA pored kategorije kafe pauza
 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju SIMPOZIJUMA

Sponzor kafe pauze postaje se uplatom iznosa od 2.700 € bez PDV-a

Sponzor VIP večere

VIP večera je predviđena za predavače i bitne goste Kongresa

 • Isticanje logotipa u programu rada SIMPOZIJUMA
 • na sajtu SIMPOZIJUMA
 • Prilika da se održi pozdravni govor
 • Isticanje logotipa kompanije na pozivnicama
 • Zahvalnica koja se uručuje na VIP VEČERI
 • Jednu punu kotizaciju

Sponzor VIP večere postaje se uplatom iznosa od 2.400 € bez PDV-a

Sponzor torbe simpozijuma

Sponzoru torbe SIMPOZIJUMA pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme na torbi SIMPOZIJUMA pored logotipa SIMPOZIJUMA
 • Dve hostese za distribuciju torbi SIMPOZIJUMA
 • Logo kompanije na svim materijalima koji najavljuju SIMPOZIJUM;
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA;
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor kongresne torbe postaje se uplatom iznosa od 3.500 € bez PDV-a

Sponzor trakice simpozijuma

Sponzoru trakice SIMPOZIJUMA pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme na trakici SIMPOZIJUMA
 • Dve hostese za distribuciju trakica SIMPOZIJUMA
 • Isticanje logotipa kompanije na akreditacijama SIMPOZIJUMA pored logotipa organizatora;
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA;
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor trakice SIMPOZIJUMA postaje se uplatom iznosa od 1.500 € bez PDV-a

Sponzor olovke simpozijuma

Sponzoru olovke SIMPOZIJUMA pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme na olovci SIMPOZIJUMA;
 • Dve hostese za distribuciju olovki SIMPOZIJUMA;
 • Logo i link na sajtu SIMPOZIJUMA;
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor olovke SIMPOZIJUMA postaje se uplatom iznosa od 1.500 € bez PDV-a

Donator

Donatoru pripada:

Isticanje logotipa u:

 • u Programu SIMPOZIJUMA pod rubrikom Donatori;
 • u Knjizi apstrakta pod rubrikom Donatori;

Donator se postaje uplatom iznosa od 500 € bez PDV-a

Promo predmeti

Korisniku pripada pravo na distribuciju propagandnog materijala, kataloga, lifleta tokom trajanja SIMPOZIJUMA

Korisnik distribucije promo predmeta se postaje uplatom iznosa od 500 € bez PDV-a

Pano prezentacija

Korisniku pripada pravo na isticanje logotipa, naziva firme i kratke prezentacije na PANOU:

 • 1x1m, 350 € bez PDV-a
 • Roll up-u dimenzija 1x2m, 450 € bez PDV-a

Korisnik pano prezentacije postaje se uplatom gore navedenih iznosa

NAPOMENA: Vrednost € je po srednjem kursu NBS na dan uplate