Spisak predavaca | Miross
sr en

Spisak predavača

 • Ass. dr Zlatibor Lončar
  ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije
 • Akademik Prof. dr Nebojša Lalić
  dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Erich Saling
  Medicinski fakultet Univerziteta Charite u Berlinu, direktor Instituta za perinatalnu medicinu, Nemačka
 • Prof. Wolfgang Holzgreve
  Medicinski fakultet Univerziteta u Bonu, Nemačka
 • Prof. dr Adolf Lukanovič
  Direktor Ginekološke klinike Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana, predsednik Slovenačkog udruženja ginekologa i opstetričara, Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija
 • Prof. dr Herman Haller
  načelnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo KBC Rijeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Rijeci, Hrvatska
 • Prof. dr Radan Džodić
  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, podpredsednik Srpske asocijacije onkoloških hirurga
 • Prof. dr Vesna Kesić
  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS, predsednik ESGO (Evropsko udruženje za ginekološku onkologiju)
 • Prof. dr Tihomir Vejnović
  Predsednik udruženja ginekologa i akušera DKMT regije
 • Prof. dr György Bártfai
  zamenik direktora odeljenja za opstetriciju i ginekologiju Medicinskog fakulteta u Segedinu, direktor odeljenja za opstetriciju i ginekologiju u Albert Szent-Gyorgyi Medicinskom i farmaceutskom centru, Mađarska
 • Prof. dr Ana Mitrović
  Ginekološko akušerska klinika “Narodni front”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Doc. dr Saša Raičević
  Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Crne Gore, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore
 • Prof. dr Srđan Đurđević
  Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • Prof. dr Slobodan Arsenijević
  rektor Univerziteta u Kragujevcu
 • Prof. dr Snežana Crnogorac
  Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Crne Gore, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore
 • Dr Tatjana Motrenko
  član iz Crne Gore u izvršnom komitetu ESHRE
 • Prof. dr Sanja Lukač Sibinčić
  Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
 • Prof. dr Nenad Lučić
  Univerzitetska bolnica Klinički centar Banjaluka, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
 • Dr sci. med Katarina Sedlecki
  Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Načelnik republičkog Centra za planiranje porodice
 • Dr sci. med Gordana Vukčević
  Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Crne Gore
 • Prim. dr Vesna Čolaković-Popović
  Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Crne Gore
 • Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović
  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS
 • Prim. dr Parduz Laszlo
  načelnik Odeljenja Ginekologije i akušerstva, bolnica „Pándy Kálmán“, Đula, Mađarska
 • Prof. dr Miroslava Gojnić Dugalić
  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS, generalni sekretar UGOSCGRS, predsednik DEGU
 • Prim. dr Vojislav Miketić
  Klinički centar Crne Gore, predsednik Udruženja ginekologa i opstetričara Crne Gore
 • Doc. dr Snežana Raspopović
  Direktor Klinike za Ginekologiju i akušerstvo KCCG, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore
 • Prof. dr Vesna Ećim Zlojutro
  Univerzitetska bolnica Klinički centar Banjaluka, predsednik Udruženja ginekologa i opstetričara Republike Srpske, podpresednik UGOSCGRS, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
 • Doc. dr Jelka Rajović
  Institut za onkologiju Vojvodine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Predsednik Ginekološko akušerske sekcije Društva lekara Vojvodine, SLD
 • Ass. dr Paja Momčilov
  počasni predsednik UGOSCGRS
 • Akademik prof. dr Nebojša Radunović
  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS, Predsednik nacionalne komisije za perinatalnu medicinu Ministarstva zdravlja R. Srbije, predsednik Udruženja za perinatalnu medicinu
 • Prof. dr Saša Kadija
  zamenik direktora Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. Eliana Garalejić
  Ginekološko akušerska klinika “Narodni front”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, podpredsednik Udruženja za fertilitet i sterilitet Srbije i Crne Gore
 • Prof. dr Janko Đurić
  Klinika za ginekolokgiju i akušerstvo KC Kragujevac, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • Prof. dr Goran Relić
  Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini
 • Doc. dr Katarina Jeremić
  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS
 • Prof. dr Dejan Filimonović
  Ginekološko akušerska klinika “Narodni front”, Beograd, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Željko Miković
  Ginekološko akušerska klinika “Narodni front”, Beograd, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Tatjana Ilić Mostić
  načelnik Odeljenja intenzivne nege, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prim. dr Ljiljana Stamatović
  Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
 • Prof. dr Olivera Kontić Vučinić
  Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Miloš Petronijević
  Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Miroslav Kopjar
  Međunarodno Sveučilište Dubrovnik (DIU) Libertas, redoviti član Akademije Medicinskih znanosti Hrvatske, predsjednik Hrvatskog društva za ginekološku endoskopiju HLZ-a
 • Prof. dr. Božo Kralj
  Slovenija, počasni član Akademije medicinskih nauka SLD
 • Prof. dr Nikola Badžakov
  Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo ”Mala Bogorodica”, Klinička bolnica “Acibadem Sistina”, Skopje, Macedonia