Akreditacija | Miross

Jezik:

sr en

Akreditacija

Obaveštavamo vas da su edukacije pod nazivom:

Treći Kongres Intenzivne Medicine

(redni broj prijave A-1-2821/15),
akreditovan u OKTOBARSKOM akreditacionom roku kao domaći kongres prve kategorije sa dobijenih 13 bodova za PREDAVAČE, 7 bodova za POLAZNIKE EDUKACIJE, 11 bodova za USMENU PREZENTACIJU i 9 bodova za POSTER PREZENTACIJU

Osnovni kurs mehaničke ventilacije

(redni broj prijave kursa A-1-2731/15),
akreditovan u OKTOBARSKOM akreditacionom roku kao domaći kurs prve kategorije sa dobijenih 12 bodova za PREDAVAČE i 6 bodova za POLAZNIKE EDUKACIJE

Acute respiratory failure (Akutna respiratorna insuficijencija)

(redni broj prijave kursa A-1-2727/15),
akreditovan u OKTOBARSKOM akreditacionom roku kao međunarodni kurs prve kategorije sa dobijenih 14 bodova za PREDAVAČE i 7 bodova za POLAZNIKE EDUKACIJE

(ODLUKA ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE broj 153-01-3890/2015-01, od 17.11.2015.)