Instrukcije za predavače | Miross

Jezik:

sr en

Instrukcije za predavače

 • Sažetak se može prijaviti isključivo na mail adresu office@uis.rs najkasnije do 1. novembra 2015.
 • Sažeci poslati poštom, elektronskom poštom ili faksom neće biti prihvaćeni. 
 • Naslov ( velikim slovima ) treba da bude jasan i informativan. 
 • Skraćenice treba izbegavati u naslovu ali se mogu koristiti u tekstu ukoliko su definisane pri prvoj upotrebi.
 • Navesti 2 do 6 ključnih reči na kraju sažetka. 
 • Sažetak treba da ima od 300 do 500 reči (bez naslova, imena i aflijacija autora). 
 • Sažetak treba pisati koristeći font Times New Roman 12pt. 
 • Navode se imena autora ( puna imena i prezimena ) i institucija u kojoj su zaposleni ( ustanova,grad, država ) bez upotrebe titula,adresa i poštanskih brojeva. 
 • Ime autora koji će prezentovati rad treba podvući. 
 • Sažetak treba strukturirati na sledeći način: uvod i cilj, metoda , rezultati, zaključak. 
 • Sažetak treba da bude što informativniji. 
 • Pobrinite se da sažetak ne sadrži pravopisne i/ili gramatičke greška jer će biti reprodukovan bez korekcije, tačno kako je poslat. 
 • Rezime treba da se podnese na srpskom ili engleskom jeziku.
 • Rezime treba da sadrži 5 do 10 referenci