Program marketinga | Miross

Jezik:

sr en

Program marketinga

Generalni pokrovitelj

Generalnom pokrovitelju pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u štampanim i propagandnim materijalima KONGRESA:
  • 1 kolor strana u Programu KONGRESA,
  • 1 kolor strana u Knjizi apstrakata;
 • Isticanje logotipa u Programu KONGRES-a u zasebnoj rubrici
 • Isticanje logotipa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link na sajtu KONGRESS-a;
 • Mogućnost distribucije propagandnog materijala tokom trajanja KONGRESS-a
 • Mogućnost distribucije propagadnog materijala kroz KONGRESNU torbu
 • Opremljeni izložbeni prostor od 20 m2 u okviru prateće izlozbe
 • Pet punih kotizacija.
 • Pet kompleta materijala predvidjenih za učesnike.
 • Zahvalnica koja se uručuje na kraju kongresa

Generalni pokrovitelj postaje se uplatom iznosa od 10.000 € bez PDV-a.

Zlatni sponzor

Zlatnom sponzoru pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u štampanim i propagandnim materijalima KONGRESA:
  • 1 kolor strana u Programu KONGRESA,
  • 1 kolor strana u Knjizi apstrakata;
 • Isticanje logotipa u Programu KONGRES-a u zasebnoj rubrici
 • Isticanje logotipa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link na sajtu KONGRESS-a;
 • Mogućnost distribucije propagandnog materijala tokom trajanja KONGRESS-a
 • Mogućnost distribucije propagadnog materijala kroz KONGRESNU torbu
 • Opremljeni izložbeni prostor od 12 m2 u okviru prateće
 • Tri pune kotizacije.
 • Tri kompleta materijala predvidjenih za učesnike.
 • Zahvalnica koja se uručuje na kraju kongresa

Zlatni sponzor postaje se uplatom iznosa od 5.500 € bez PDV-a.

Srebrni sponzor

Srebrnom sponzoru pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firme u štampanim i propagandnim materijalima KONGRESA:
  • 1 crno/bela strana u Programu KONGRESA,
  • 1 crno/bela strana u Knjizi apstrakata;
 • Isticanje logotipa u Programu KONGRES-a u zasebnoj rubrici
 • Isticanje logotipa u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link na sajtu KONGRESS-a;
 • Mogućnost distribucije propagandnog materijala tokom trajanja KONGRESS-a
 • Mogućnost distribucije propagadnog materijala kroz KONGRESNU torbu
 • Opremljeni izložbeni prostor od 6 m2 u okviru prateće izlozbe
 • Jednu punu kotizaciju.
 • Jedan komplet materijala predvidjen za učesnike.
 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom zatvaranju KONGRESA;

Srebrni sponzor postaje se uplatom iznosa od 3800€ bez PDV-a.

Bronzani sponzor

Bronzanom sponzoru pripada:

 • Isticanje logotipa sponzora,
  • u Programu KONGRES-a u zasebnoj rubrici
  • u Knjizi apstrakata u zasebnoj rubrici
 • Logo i link na sajtu KONGRESS-a;
 • Zahvalnica koja se uručuje na kraju KONGRESA;

Bronzani sponzor postaje se uplatom iznosa od 2700 € bez PDV-a.

Izlagač

Izlagač ima pravo na opremljeni tipski štand koji sadrži:

Štand 6m2 X

 • Stranice – aluminiumska konstrukcija i bele panel ispune. Visina 2500mm. Širina svake panel ispune 1m.
 • Natpis sa logotipom
 • Info pult sa barskom stolicom
 • Sto i 2 stolice
 • Reflektor, 300 W
 • Električni priključak
 • Iznajmljivanje štanda
 • Postavljanje i uklanjanje štanda

Štand 9m2 Y

 • Stranice – aluminiumska konstrukcija i bele panel ispune. Visina 2500mm. Širina svake panel ispune 1m.
 • Natpis sa logotipom
 • Info pult sa barskom stolicom
 • Sto i 2 stolice
 • Reflektor, 300 W
 • Električni priključak
 • Iznajmljivanje štanda
 • Postavljanje i uklanjanje štanda

Štand 12m2 Z

 • Stranice – aluminiumska konstrukcija i bele panel ispune. Visina 2500mm. Širina svake panel ispune 1m.
 • Natpis sa logotipom
 • Info pult sa barskom stolicom
 • Sto i 3 stolice
 • Reflektor, 300 W
 • Električni priključak
 • Iznajmljivanje štanda
 • Postavljanje i uklanjanje štanda

Pored gore navedenih stavki izlgač ima pravo na sledeće:

 • Isticanje logotipa u programu KONGRESS-a
 • Prezentaciju kompanije na USB-u KONGRESS-a do 30 mb
 • Jednu punu kotizacije
 • komplet materijala predvidjen za učesnike.

Izlagač na izložbi se postaje uplatom iznosa od:

 • 1 720 € bez PDV-a za štand X
 • 2 480 € bez PDV-a za štand Y
 • 3 300 € bez PDV-a za štand Z

Oglašivač

Oglašavanje u Programu KONGRESA:

 • Isticanje logotipa u programu KONGRESA, 240 € bez PDV-a
 • Isticanje logotipa na WEB SAJTU KONGRESA, 180 € bez PDV-a
 • 1/2 strane crno belog oglasa, 150 € bez PDV-a. Oglašavanje u Knjizi apstrakata ili programu
 • 1 strana crno belog oglasa, 250 € bez PDV-a. Oglašavanje u Knjizi apstrakata ili programu
 • 1/2 strane oglasa u boji, 250 € bez PDV-a. Oglašavanje u Knjizi apstrakata ili programu
 • 1 strana oglasa u boji, 480 € bez PDV-a. Oglašavanje u Knjizi apstrakata ili programu

Sponzor kafe pauze

Sponzoru kafe pauze pripada:

 • Dve hostese tokom trjanja pauza za distribuciju propagandnih materijala sponzora
 • Dva ROLL UP-a dimenzija 1x2m tokom trjanja kafe pauza
 • isticanje logotipa na sajtu KONGRESA
 • Isticanje logotipa na programu KONGRES-a pored kategorije kafe pauza
 • Zahvalnica koja se uručuje na svečanom otvaranju KONGRESA

Sponzor kafe pauze postaje se uplatom iznosa od 2.900 € bez PDV-a.

Sponzor VIP večere

VIP večera je predviđena za predavače i bitne goste kongresa

 • Isticanje logotipa u programu rada KONGRESA
 • na sajtu KONGRESA
 • Prilika da se održi pozdravni govor
 • Isticanje logotipa kompanije na pozivnicama
 • Zahvalnica koja se uručuje na VIP VEČERI
 • Jednu punu kotizaciju

Sponzor VIP večere postaje se uplatom iznosa od 2.600 € bez PDV-a.

Sponzor kongresne torbe

Sponzoru kongresne torbe pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firma na torbi kongresa pored logotipa kongresa
 • Dve hostese za distribuciju kongresnih torbi
 • Logo kompanije na svim materijalima koji najavljuju KONGRES;
 • Logo i link na sajtu KONGRESA;
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor kongresne torbe postaje se uplatom iznosa od 2.600 € bez PDV-a.

Sponzor kongresne trakice

Sponzoru kongresne trakice pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firma na trakici kongresa
 • Dve hostese za distribuciju trakica kongresa
 • Isticanje logotipa kompanije na akreditacijama KONGRESa pored logotipa organizatora;
 • Logo i link na sajtu KONGRESA;
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor kongresne trakice postaje se uplatom iznosa od 1.300 € bez PDV-a.

Sponzor kongresne olovke

Sponzoru kongresne olovke pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firma na olovci kongresa
 • Dve hostese za distribuciju olovki kongresa
 • Logo i link na sajtu KONGRESA;
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor kongresne olovke postaje se uplatom iznosa od 1.300 € bez PDV-a.

Sponzor svečanog otvaranja

Sponzoru svečanog otvaranja pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firma na panou sponzora na posebnom mestu
 • Stampa logotipa na “Backdropu” koji ce se nalaziti iza bine na svecanom otvaranju
 • Dve hostese za distribuciju lifleta i promo materijala
 • Logo i link na sajtu KONGRESA;
 • Mogucnost pozdravnog govora;
 • Zahvalnica i plaketa koja se urucuje na svecanom otvaranju
 • 20 pozivnica za svecano otvaranje
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor svečanog otvaranja postaje se uplatom iznosa od 5.000 € bez PDV-a.

Sponzor koktela dobrodošlice

Sponzoru koktela dobrodošlice pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firma na panou sponzora na posebnom mestu
 • Brendiranje prostorije u kojoj ce biti koktel dobrodoslice
 • Dve hostese za distribuciju lifleta i promo materijala tokom koktela
 • Logo i link na sajtu KONGRESA;
 • Mogucnost pozdravnog govora;
 • Zahvalnica i plaketa koja se urucuje na svecanom otvaranju
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor koktela dobrodošlice postaje se uplatom iznosa od 3.300 € bez PDV-a.

Sponzor Android / IOS aplikacije kongresa

Sponzoru ANDROID / IOS aplikacije kongresa pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firma na sajtu kogresa
 • Isticanje logotipa i naziva firma u imenu apklikacije kongresa
 • Isticanje logotipa i naziva firma u aplikaciji
 • Logo i link na sajtu KONGRESA;
 • Dve hostese za obuku učesnika o korišćenju aplikacije tokom trajanja kongresa

Sponzor ANDROID / IOS aplikacije postaje se uplatom iznosa od 5.000 € bez PDV-a.

Sponzor WiFi Interneta kongresa

Sponzoru wifi internet kongresa pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firma na panou sponzora na posebnom mestu
 • Poseban link ka internet konekciji sa nazivom kompanije sponzora
 • Logo i link na sajtu KONGRESA;
 • Zahvalnica i plaketa koja se urucuje zatvaranju
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor wi-fi internet kongresa postaje se uplatom iznosa od 2.500,00 € bez PDV-a.

Sponzor poster sesije

Sponzoru poster sesije kongresa pripada:

 • Isticanje logotipa i naziva firma na panou sponzora na posebnom mestu tokom trajanja poster sesije
 • Brendiranje prostorije u kojoj ce biti odrzana poster sesije
 • Isticanje imena kompanije u posebnom delu programa kod poster sesija
 • Logo i link na sajtu KONGRESA;
 • Zahvalnica koja se uručuje tokom poster sesije
 • Jednu punu kotizaciju.

Sponzor poster sesije postaje se uplatom iznosa od 3.000,00 € bez PDV-a.

Donator

Donatoru pripada:

 • u Programu KONGRESA pod rubrikom Donatori;
 • u Knjizi apstrakta pod rubrikom Donatori;

Donator se postaje uplatom iznosa od 600 € bez PDV-a.

Promo predmeti

 • Korisniku pripada pravo na distribuciju propagandnog materijala, kataloga, lifleta tokom trajanja KONGRES-a

Korisnik distribucije promo predmeta se postaje uplatom iznosa od 500 € bez PDV-a.

Pano prezentacija

 • Korisniku pripada pravo na isticanje logotipa, naziva firme i kratke prezentacije na PANO-u:
  • 1x1m, 350 € bez PDV-a
  • Roll up-u dimenzija 1x2m, 450 € bez PDV-a

Korisnik pano prezentacije postaje se uplatom gore navedenih iznosa.

* Vrednost € je po srednjem kursu NBS na dan uplate

Kompletan Program marketinga u PDF formatu možete preuzeti klikom ovde.