UIS 2019 | Miross

IV Kongres Intenzivne Medicine

Uvodna reč

Poštovane koleginice i kolege,

U ime Predsedništva i Organizacionog komiteta Udruženja Intenzivista Srbije pozivamo Vas da prisustvujete „IV Kongresu intenzivne medicine”, koji će se održati u Novom Sadu od 29. do 31. marta 2019. godine u Master Centru. Osnovni cilj našeg Kongresa je razmena iskustva lekara iz regiona u okviru lečenja sepse, primene mehaničke ventilacije (invazivne i neinvazivne) u Jedinicama Intenzivnog lečenja (JIL), u okviru palijativne nege, anestezije i analgezije, intenzivne medicine u pedijatrijskoj populaciji, primene bodovnih sistema u JIL i van nje, prehospitalnih tretmana životno ugroženih bolesnika. U okviru Kongresa će biti i sesija UINARS-a posvećena radu i iskustvu medicinskih sestara u JIL.

Sa željom da ovom Simpozijumu prisustvuje što više učesnika srdačan pozdrav iz Novog Sada.

Prof. dr Vesna Bumbaširević
Počasni predsednik i osnivač UIS

Prof. dr Dušanka Obradović
Predsednik Udruženja Intenzivista Srbije

Program je akreditovan kao Međunarodni kongres, pod Evidencionim brojem A-1-356/19, sa 15 bodova za predavače, 13 bodova za usmenu prezentaciju, 11 bodova za poster prezentaciju i 10 bodova za pasivno učešće

Cena kotizacije

Predviđena kotizacija:

  • Za učesnike koji nisu članovi UIS-a: do kraja februara 60 evra; od marta 80 evra (uplata kotizacije obezbeđuje članstvo u UIS-u)
  • Za članove UIS-a: do kraja februara 30 evra, od marta 50 evra
  • Za specijalizante: 50% cene kotizacije (potrebno je da dostave potvrdu o specijalizaciji)
  • Za studente: besplatno (potrebno je da dostave potvrdu o studijama)
  • Za medicinske sestre: 10 evra

Napomena: Cene su bez PDV-a (20%).

Ovaj događaj je podržan od strane GSA, Svetskog Udruženja Intenzivista, Medicinskog Fakulteta Novi Sad i Instituta za plućne bolesti Vojvodine