Akreditacija | Miross

Akreditacija

Program je akreditovan kao Međunarodni kongres, pod Evidencionim brojem A-1-356/19, sa 15 bodova za predavače, 13 bodova za usmenu prezentaciju, 11 bodova za poster prezentaciju i 10 bodova za pasivno učešće