Program marketinga | Miross

Program marketinga

Veliki sponzorski paket

(Cena paketa: 7.500 Eura, dinarska protivvrednost na dan uplate + PDV)

 • Prostor za izložbu: veliki (Dimenzije) 3x mali
 • Besplatne kotizacije: 50
 • Komercijalni simpozijum: 45 minuta
 • Štampanje znaka Kompanije na zvaničnom Programu Kongresa
 • Isticanje znaka Kompanije na zvaničnom sajtu Kongresa u delu: Prijatelji i sponzori Kongresa
 • Isticanje znaka kompanije na panou sponzora tokom trajanja kongresa
 • Reklama u programu A4

Srednji sponzorski paket

(Cena paketa: 5.000,00 Eura, dinarska protivvrednost na dan uplate + PDV)

 • Prostor za izložbu: srednji (Dimenzije) 2x mali
 • Besplatne kotizacije: 30
 • Komercijalni simpozijum: 30 minuta
 • Štampanje znaka Kompanije na zvaničnom Programu Kongresa
 • Isticanje znaka Kompanije na zvaničnom sajtu Kongresa u delu: Prijatelji i sponzori Kongresa
 • Isticanje znaka kompanije na panou sponzora tokom trajanja kongresa
 • Reklama u programu A5

Mali sponzorski paket

(Cena paketa: 2.500,00 Eura, dinarska protivvrednost na dan uplate + PDV)

 • Prostor za izložbu: mali (Dimenzije) 1x mali
 • Besplatne kotizacije: 20
 • Štampanje znaka Kompanije na zvaničnom Programu Kongresa
 • Isticanje znaka Kompanije na zvaničnom sajtu Kongresa u delu: Prijatelji i sponzori Kongresa
 • Isticanje znaka kompanije na panou sponzora tokom trajanja kongresa
 • Reklama u programu A5 BW

Sponzor kafe pauze Kongresa

(Cena paketa: 3.500 Eura, dinarska protivrednost na dan uplate + PDV)

 • Besplatne kotizacije: 10
 • Štampanje znaka Kompanije na zvaničnom Programu Kongresa
 • Isticanje znaka Kompanije na zvaničnom sajtu Kongresa u delu: Prijatelji i sponzori Kongresa
 • 2 hostese za distribuciju promo materijala tokom trajanja kafe pauza

Sponzor Internet konekcije Kongresa

(Cena paketa: 2.500 Eura, dinarska protivrednost na dan uplate + PDV)

 • Besplatne kotizacije: 15
 • Isticanja naziva kompanije u imenu bežične internet konekcije kongresa
 • Štampanje znaka Kompanije na zvaničnom Programu Kongresa
 • Isticanje znaka Kompanije na zvaničnom sajtu Kongresa u delu: Prijatelji i sponzori Kongresa
 • Reklamni prostor mali

Sponzor kongresne torbe

(Cena paketa: 2.500 Eura, dinarska protivrednost na dan uplate + PDV)

 • Besplatne kotizacije: 15
 • Štampanje znaka Kompanije na kongresnoj torbi
 • Štampanje znaka Kompanije na zvaničnom Programu Kongresa
 • Isticanje znaka Kompanije na zvaničnom sajtu Kongresa u delu: Prijatelji i sponzori Kongresa

Oglašavanje u programu A4 format kolor

(Cena paketa: 600 Eura, dinarska protivrednost na dan uplate + PDV)
 • Format oglasa 210x297mm (prepust 3mm)

Oglašavanje u programu A5 format kolor

(Cena paketa: 300 Eura, dinarska protivrednost na dan uplate + PDV)
 • Format oglasa 210x148mm (prepust 3mm)

Oglašavanje u programu A5 format BW

(Cena paketa: 150 Eura, dinarska protivrednost na dan uplate + PDV)
 • Format oglasa 210x148mm (prepust 3mm)

Simpozijum 30 min

(Cena paketa: 2.500 Eura, dinarska protivrednost na dan uplate + PDV)

 • Komercijalni simpozijum: 30 minuta

Reklamni prostor mali

(Cena paketa: 2.500 Eura, dinarska protivrednost na dan uplate + PDV)

 • Prostor za izložbu: mali (Dimenzije) 1x mali

Kompletan Program marketinga u PDF formatu možete preuzeti klikom ovde.