Politika kvaliteta | Miross

Angažujte nas

Poverite organizaciju Vaših događaja, seminara, konferencija i kongresa vodećoj agenciji kongresnog turizma u Srbiji.

Pošalji zahtev

Ocenite Internet prezentaciju Miross d.o.o.
 •  
 •  
 •  
 •  

Beograd

Min: 6º
Max: 10º

1002 mb
h: 93%

Politika kvaliteta

 
 

Politika kvaliteta turističke agencije Miross zasnovana je na težnji ka unapređenju tržišno orijentisanog poslovanja, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja kupaca/korisnika turističkih usluga iz ponude usluga agencije, zahvaljujući čemu je postala jedan od lidera u upravljanju kvalitetom u delatnosti turističkih agencija.

Svoje dugogodišnje stručno iskustvo stavljamo na raspolaganje klijentima, sa neprestanom težnjom da svaku uslugu izvedemo u potpunosti prema očekivanjima, u pogledu kvaliteta ostvarenja dogovorene usluge.

Ciljeve u oblasti upravljanja kvalitetom ostvarujemo kroz:

 • Planiranje budućnosti naše kompanije i realizacije planova u skladu sa principima održivog razvoja, promovišući te principe našim naručiocima i partnerima.
 • Upravljanje uslugama kroz konstantno unapređenje kvaliteta usluga.
 • Razvoj zaposlenih, koji svojim znanjem, iskustvom, profesionalnošću i posvećenošću ostvaruju izuzetne rezultate na pozicijama koje su im dodeljene.
 • Neprestanu orijentaciju na kvalitet i zahteve kupaca.
 • Težnju za stalnim unapređenjima procesa rada.
 • Poštovanje zakonskih zahteva i nastojanja da damo svoj doprinos opštem razvoju lokalne društvene zajednice.
 • Potpunu primenu sistema menadžmenta kvalitetom kroz implementaciju zahteva standarda ISO 9001.

Dokument u PDF formatu mozete preuzeti klikom ovde.