Vizija i misija | Miross

Angažujte nas

Poverite organizaciju Vaših događaja, seminara, konferencija i kongresa vodećoj agenciji kongresnog turizma u Srbiji.

Pošalji zahtev

Ocenite Internet prezentaciju Miross d.o.o.
 •  
 •  
 •  
 •  

Beograd

Min: 6º
Max: 10º

1002 mb
h: 93%

Vizija i misija

 
 

Vizija

Da budemo vodeća kompanija u kongresnom turizmu u regionu i vodeća kompanija za organizaciju službenih putovanja.

Misija

 • Planiramo budućnost naše kompanije i realizujemo planove u skladu sa principima održivog razvoja, promovišući te principe našim naručiocima i partnerima širom sveta.
 • Uvažavamo naše naručioce i partnere, zaposlene i okruženje u kome radimo, naše vlasnike i društvenu zajednicu.
 • Primenjujemo najnovije tehnologije i „know-how“ i stalno unapređujemo i inoviramo naš rad.
 • Nastojimo da dostignemo kvalitet na najbolji moguć način.
 • Prevencija nesrećnih slučajeva i briga o bezbednosti i zdravlju ljudi je naš prioritetni cilj.
 • Poštujemo zakonske zahteve i nastojimo da damo svoj doprinos smanjivanju siromaštva i opštem razvoju društvene zajednice.
 • Podstičemo timski rad, otvorenost i poverenje, uvažavamo znanje bazirano na različitosti u poreklu, iskustvu i pogledima.

Dokument u PDF formatu mozete preuzeti klikom ovde.