Naši zaposleni

Mirjana Šaletić
Osnivač i generalni menadžer
Miloš Dimitrijević
Generalni menadžer
Ana Ivanišević
Izvršni direktor Miross Crna Gora
Jelena Dakić
Menadžer odeljenja za dizajn i IT
Lola Dotlić
Menadžer prodaje
Jovana Jovanović
Menadžer prodaje
Dobrila Puzić
Menadžer prodaje
Katarina Stojmanovski
Menadžer prodaje
Mina Novosel
Menadžer prodaje
Tamara Galac
Menadžer prodaje
Ivan Stevanovski
Menadžer prodaje
Boris Karganovic
Prodaja avio karata
Predrag Milenković
Prodaja avio karata
Silva Krizmanić
Prodaja avio karata
Aleksandra Katalina Repija
Prodaja avio karata
Ivan Drasković
Prodaja avio karata
Nenad Varga
Menadžer prodaje
Bojan Vučurević
Administrativni poslovi
Ana Boričić
Finansijski direktor
Bogdan Belčević
Referent u knjigovodstvenom sektoru
Katarina Đurđević
Referent u knjigovodstvenom sektoru
Branimir Sekulić
Menadžer prodaje
Marko Rakočević
Menadžer prodaje
Branko Vlahović
Menadžer prodaje
Sanja Tošić Vidić
Prodaja avio karata
Gordana Vukićević
Prodaja avio karata
Zorica Miljanić
Menadžer finansijskog sektora i poslovođa
Anja Vuković
Mlađi referent prodaje
Marko Grujić
Mlađi referent prodaje